Wybierz oddział

Dołącz do nas

Program Edukacyjny „Dołącz do nas” adresowany jest do nauczycieli oraz młodzieży w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 18 lat, jest wprowadzany z sukcesami w ponad 160 krajach świata. Program ma ogromne walory edukacyjne. Promuje wartości etyczne, takie jak opieka nad drugim człowiekiem, odpowiedzialność, uczciwość oraz szacunek dla siebie i innych jako fundamentalne podstawy dobrego charakteru oraz przynależności do społeczeństwa obywatelskiego.

Program składa się z sześciu scenariuszy lekcyjnych w postaci podręcznika, który został tak skonstruowany, by w prosty sposób pozwolić dzieciom i młodzieży na:

 • zrozumienie i akceptację odmienności
 • naukę tolerancji
 • zapoznanie z ideą Olimpiad Specjalnych
 • zaangażowanie w działalność Olimpiad Specjalnych
 • łamanie stereotypów o ludziach z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizowanie wspólnych spotkań i prezentacji
 • integrację uczniów szkół masowych i specjalnych poprzez rozwijanie umiejętności współpracy przy zawodach sportowych.  

W 2023r. wydaliśmy nowy podręcznik, który może być pięknym uzupełnieniem pierwszych scenariuszy i kontynuacją programu edukacyjnego Dołacz do nas. 

2023-2024ddnnowaedycja.pdf (olimpiadyspecjalne.pl)

Działania:

 • od 2007 roku dostępne podręczniki z narzędziami multimedialnymi w Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych;
 • przeszkolonych ponad 1000 nauczycieli z Warszawy i Mazowsza, ok. 100 doradców Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pokazy filmy „Ringer” – wrzesień 2010 – 10 dni, 7005 uczniów;
 • edukacja studentów AWF Warszawa i Wrocław;
 • współpraca z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – szkolenia dla nauczycieli.

Program Edukacyjny „Dołącz do nas”, stworzony przez Olimpiady Specjalne, skierowany jest do uczniów szkół masowych. Uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia świadomość i pomaga w równoprawnym traktowaniu wszystkich ludzi, również tych z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację Programu chcemy wychowywać odpowiedzialnych członków społeczeństwa oraz promować wartości takie jak opieka nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek do siebie i innych.

Poprzez Program Edukacyjny „Dołącz do nas” chcemy dotrzeć do szkół, młodzieży i społeczeństwa z przesłaniem, że „inne” nie znaczy gorsze. Chcielibyśmy pokazać osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako równoprawnych członków społeczeństwa.

Program Edukacyjny „Dołącz do nas”

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.