Wybierz oddział

Projekty

 

Zadaniem programu jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych sportowców do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem programu jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie specjalistów do przeprowadzania badań podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych. Bardzo ważny jest wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cele:

 • wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie lekarzy do przeprowadzania badań specjalistycznych podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych;
 • przeprowadzanie wszechstronnych badań lekarskich pod czas zawodów Olimpiad Specjalnych;
 • zbieranie i analiza wyników badań stanu zdrowia sportowców w celu określenia potrzeb;
 • szkolenia personelu medycznego.
Zdrowy Uśmiech
 • przeprowadzanie standaryzowanych badań jamy ustnej przez przeszkolonych lekarzy oraz akcje profilaktyczne polegające na praktycznym przedstawianiu zasad i techniki higieny jamy ustnej
 • przygotowanie lekarzy i studentów stomatologii do pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zdrowy Słuch

 • badania otolaryngologiczne i audiologiczne przeprowadzane za pomocą profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu wraz z analizą uzyskanych wyników badań audiologicznych
 • określenie koniecznych badań kontrolnych (follow-up) lub specjalistycznych u sportowców ze stwierdzonymi zaburzeniami słuchu
 

Zdrowe Oczy  

 • diagnoza występujących rodzajów zaburzeń wzroku i dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych
 • przygotowanie specjalnych sportowych okularów ochronnych z bezpiecznych tworzyw sztucznych dla osób uprawiających gry zespołowe  
 

Sprawne Stopy

 • przeprowadzanie badań kończyn dolnych  zawodników pod kątem deformacji stóp, stawów i związanych z tym dolegliwości bólowych
 • analiza stanu skóry i paznokci oraz kontrola jakości obuwia
 • zalecanie wizyt u specjalisty w przypadku zdiagnozowania poważnego problemu zdrowotnego
 

FUNfitness

 • wszechstronna ocena możliwości  fizycznych oraz badania zakresu ruchomości podstawowych stawów, ocena  zdolności utrzymywania ciała w równowadze oraz prawidłowej postawie
 • ocena zdolności motorycznych, takich jak wytrzymałość i siła.
 

Promocja Zdrowia

 • pomiar wzrostu i wagi  zawodnika oraz przekazywanie informacji  o zasadach prawidłowego odżywiania się, zagrożeniach związanych z paleniem papierosów i stosowaniem innych używek
 • przedstawianie korzyści płynących  z utrzymania higieny ciała
 • promowanie działań ochronnych przeciwko szkodliwym wpływom promieniowania UV

Sprawny Umysł podstawowym celem jest rozpoznanie głównych czynników stresogennych oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem u zawodników Olimpiad Specjalnych. Funkcję Narodowego koordynatora Klinicznego w Polsce pełni prof. dr  hab. Maciej Wilski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, który jest psychologiem współpracującym od wielu lat z Olimpiadami Specjalnymi w różnych projektach badawczych. 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.