Wybierz oddział

Projekt grantowy - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

28.12.2020

Nasz Oddział realizował od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku grant na zakup środków ochrony osobistej w ramach umowy UEB/000078/BF/D
W ramach działań wspierających walkę z pandemią, nasza organizacja pozyskała grant z PFRON na zakup środków ochrony osobistej dla osób prowadzących bezpośrednie działania z osobami niepełnosprawnymi.

Dotyczy to realizacji projektu "Daj mi szansę", w którym organizowane są zajęcia treningowe.

Zakupiono środki ochrony osobistej dla naszych trenerów i wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w okresie wsparcia, w tym dla koordynatorów zadania. W ramach grantu zakupione zostały: przyłbice, maseczki, środki dezynfekcyjne, itp.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.