Wybierz oddział

Zajęcia dofinansowane przez MSiT 2023

23.09.2023

Po wakacyjnej przerwie nasze pomorskie Kluby kontynułują zajęcia dofinsansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacją zadań zajmuje się sześć Klubów Olimpiad Specjalnych z naszego województwa. Są to kluby z Lęborka, Chojnic, Gdańska, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego i Miastka. Łącznie w projekcie bierze udział 61 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, 6 trenerów i 3 pracowników obsługi technicznej. Zawodnicy szkoleni są w dyscyplinach: piłka nożna, kajakarstwo/pływanie, tenis, bowling, lekkotletyka i piłka siatkowa. Zajęcia z tegorocznego projektu odbywają się systematycznie a ich zakończnie nastąpi 22 grudnia 2023 roku.

Przypominamy, że program "Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych Olimpiad Specjalnych Polska" otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokosci 2 000 000,00 zł a całkowita wartość projektu wynosi 2 288 447,26 zł

Cele projektu:
- zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
- wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
- kształtowanie zdrowego stylu życia,
- rozbudzenie zainteresowań sportowych, w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
- tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.